Criterios de selección de operacións

Descarga os criterios e procedimentos de selección de operacións EIXO 12 “URBÁN” do POCS 2014-2020.