Ames 2020

Ames 2020 é un proceso impulsado polo Concello de Ames para xerar un desenvolvemento urbano sostible e integrado no horizonte temporal 2020, mediante un proceso de participación cidadá, que aspira a facilitar a acción de transformación urbana, económica, medioambiental, cultural e social.

Coñece a EDUSI Ames 2020

ames 2020_2
ames 2020

Que significa Desenvolvemento Urbano Sostible e Integrado?

O novo Período de Financiamento Europeo 2014-2020 supón unha oportunidade para as Administracións públicas e, por extensión para o conxunto dos cidadáns. Ábrense novas vías de financiamento e as cidades poderán acceder a fondos para consolidar ou poñer en marcha iniciativas que apuntalen o desenvolvemento urbano dos seus territorios.